Søkortskærm demonstreret på Lysets Dag 2016

ld2016_web_banner_master

ECDIS-skærme, en skandinavisk specialitet_dsc0692-2
På fotoet ses standen med Søren Uhrenholt fra North Invent, der demonstrerede søkortskærmen.

I dag skal handelsflåden og de fleste andre kommercielle skibe verden over udstyres med elektroniske søkort i stedet for de gammeldags trykte søkort af papir:

 • Mange fordele, men der er også udfordringer
 • Farvegengivelsen på en dataskærm må ikke forringe farvenuancerne på kortet
 • Forkert gengivelse kan være katastrofalt

DELTA har under LEDMET projektet udviklet målemetoder for elektroniske søkort, såkaldte ECDIS-målinger (Electronic Chart Display and Information System), og målingerne benyttes i dag af industrien.

Målingerne udføres efter:

 • IEC 62288-2014, herunder IEC 61966-4 standarden for luminans, kontrast og farve målinger:
  • Luminans-test af skærmen – Er skærmen synlig nok?
  • Test af gengivelse af farver – Gengives definerede farver rigtigt?
  • Bruger-visuel verificering
 • IEC 62288-2014 men også ISO 13406-2:2001 for test af flicker:
  • Test af flicker – flimrer skærmen under forskellige forhold?