Måleresultater fra Lysets Dag 2015

Her er måleresultaterne fra de besøgendes målinger med eget luxmeter på lysets dag.

På den første planche har DTU Fotonik målt med et kalibreret instrument øverst på listen, hvor der er målt 295,9 lux for glødelampen og 172,8 lux for LED-lyskilden, hvilket er de mest retvisende tal.

Som det ses afviger målingerne foretaget med mobiltelefon-APPs voldsomt fra målingerne med luxmetre. Det kan generelt ikke anbefales at anvende sin mobiltelefon som luxmeter, hvis man vil have bare nogenlunde retvisende værdier for belysningsstyrken.

Klik på plancherne for at se dem i større format:
Måleresultater med kalibreret DTU-måling øverst  Måleresultater med ukalibreret DCL-måling øverst
På første planche er første linje målt med kalibreret luxmeter. På anden planche har Dansk Center for Lys målt med ikke-kalibrerede luxmetre på de to øverste linjer. Målinger med mobiltelefon afviger voldsomt fra målingerne med luxmeter.