Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Bedre målinger – bedre LED’er

Pressemeddelelse, 7. juli 2017

Dansk Fundamental Metrologi hjælper danske lysvirksomheder til bedre lysmålinger

I det konkurrenceprægede marked for LED-produkter er solid, teknisk dokumentation en vigtig konkurrenceparameter, også for danske virksomheder. Måling af lys kan være vanskeligt grundet usikkerheder ved måleudstyret, der anvendes og de betydelige variationerne af lyskilder, der måles. For at opnå troværdige lysmålinger er kalibrering af måleudstyret nødvendig, således at korrekt tolkning af resultaterne garanteres.

For at støtte danske lysvirksomheder har Dansk Fundamental Metrologi derfor styrket sine lystekniske målekompetencer og kan nu tilbyde kunder en række typer af akkrediterede lysmålinger. Akkrediteringen omfatter blandt andet måling af spektral irradians (udstrålet effekttæthed), som er grundlaget for måling af lysstrøm (synligt lys målt i lumen).

LED lyskilder kan også fås som UV-LED’er med stor udstråling uden for det synlige områder, nemlig i UVA og UVB områderne. Derfor kan DFM nu også tilbyde radiansmålinger af lyskilder i UVA og UVB området samt hele det synlige område. Som en specialydelse er DFM nu også blevet akkrediteret til prøvning af solarier.

Lyskilder som LED’er og lasere kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Da lysintensiteten fra disse kilder ofte er langt større end fra standard lyskilder forekommer muligheden for eksempelvis blænding eller direkte øjenskader samt, især i UV området, hudskader ved overeksponering. DFM har stor erfaring med at hjælpe virksomheder løse udfordringer omkring sikkerhedsaspekter i forbindelse med lys med udgangspunkt i den konkrete situation.

DFM_2016_A4A3438Hos Dansk Fundamental Metrologi har de solide kompetencer indenfor lystekniske måleydelser og kan nu tilbyde en række forskellige typer af akkrediterede lysmålinger

Om DFM A/S
Dansk Fundamental Metrologi (DFM) i Lyngby er et GTS-institut og Danmarks nationale metrologiinstitut. DFM er projektleder i innovationskonsortiet LEDMET. DFM’s primære mission at udbrede måleteknisk viden til danske virksomheder og understøtte disse med måleydelser på et internationalt anerkendt niveau.

Læs mere om innovationskonsortiet LEDMET og samarbejdspartnerne.

Kontakt:
Yderligere information fås ved henvendelse til

Seniorforsker Anders Brusch
E-mail: ab@dfm.dk
Telefon: 45 25 58 94

Dansk Fundamental Metrologi A/S
Matematiktorvet 307
2800 Kgs. Lyngby
www.dfm.dk

Download pressemeddelelsen som PDF

Lyssikkerhed – gå-hjemmøde hos DFM 13. december 2016

laserpen

Dansk Fundamental Metrologi afholder et gå-hjemmøde om lyssikkerhed ved arbejde med lasere.

Mange lyskilder, der bruges til belysning og produktion kan være en sikkerhedsmæssig udfordring. Vi diskuteres forskellige typer af skader, der kan opstå på grund af lys, og hvordan skadetypen og farligheden afhænger af lyskilden. Endvidere ser vi på, hvordan man karakteriserer forskellige former for lyskilder for at vurdere deres sikkerhed korrekt. Endelig gennemgås aktuelle eksempler og brug af personlige værnemidler.

Sted: DFM A/S, Matematiktorvet 307, 2800 Lyngby
Dato og tid: Tirsdag den 13. december kl. 14:30 – 16:00

Du kan finde indbydelsen til arrangementet HER.

Tilmelding: Skriv til info@dfm.dk og opgiv navn, firma og e-mail.

Der serveres kaffe, vand og kage.

Søkortskærm demonstreret på Lysets Dag 2016

ld2016_web_banner_master

ECDIS-skærme, en skandinavisk specialitet_dsc0692-2
På fotoet ses standen med Søren Uhrenholt fra North Invent, der demonstrerede søkortskærmen.

I dag skal handelsflåden og de fleste andre kommercielle skibe verden over udstyres med elektroniske søkort i stedet for de gammeldags trykte søkort af papir:

 • Mange fordele, men der er også udfordringer
 • Farvegengivelsen på en dataskærm må ikke forringe farvenuancerne på kortet
 • Forkert gengivelse kan være katastrofalt

DELTA har under LEDMET projektet udviklet målemetoder for elektroniske søkort, såkaldte ECDIS-målinger (Electronic Chart Display and Information System), og målingerne benyttes i dag af industrien.

Målingerne udføres efter:

 • IEC 62288-2014, herunder IEC 61966-4 standarden for luminans, kontrast og farve målinger:
  • Luminans-test af skærmen – Er skærmen synlig nok?
  • Test af gengivelse af farver – Gengives definerede farver rigtigt?
  • Bruger-visuel verificering
 • IEC 62288-2014 men også ISO 13406-2:2001 for test af flicker:
  • Test af flicker – flimrer skærmen under forskellige forhold?

Konference 7. november 2016: Nordisk kvalitetslys – Internationale krav

Skuespilhuset i København

LED Konference 2016
Markedet for LED-belysning er globalt, men hvordan passer de internationale krav til de unikke ønsker, som skandinaver har til belysning? Ved årets LED-konference 2016 i Roskilde vil internationale eksperter fortælle om det tværnationale arbejde mod strengere tekniske krav til og test af LED-lys. Lokale kapaciteter vil sætte disse krav i kontekst til de nordiske behov for kvalitetsbelysning.

Program og tilmelding
Hovedtalere:

 • Yoshi Ohno, CIE Præsident, NIST Fellow
 • Tor Nørretranders, Forfatter til bogen Lys!

Flere andre indlægsholdere annonceres senere

Tilmeld dig og se det fulde program samt mere detaljerede informationer HER.

Tid, sted

 • Dato: 7. november 2016
 • Adresse: DTU Risø Campus, Roskilde, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
 • Sted: Niels Bohr Auditoriet

Arrangører

Konferencelogoer

Press here for text in English

 

Måleresultater fra Lysets Dag 2015

Her er måleresultaterne fra de besøgendes målinger med eget luxmeter på lysets dag.

På den første planche har DTU Fotonik målt med et kalibreret instrument øverst på listen, hvor der er målt 295,9 lux for glødelampen og 172,8 lux for LED-lyskilden, hvilket er de mest retvisende tal.

Som det ses afviger målingerne foretaget med mobiltelefon-APPs voldsomt fra målingerne med luxmetre. Det kan generelt ikke anbefales at anvende sin mobiltelefon som luxmeter, hvis man vil have bare nogenlunde retvisende værdier for belysningsstyrken.

Klik på plancherne for at se dem i større format:
Måleresultater med kalibreret DTU-måling øverst  Måleresultater med ukalibreret DCL-måling øverst
På første planche er første linje målt med kalibreret luxmeter. På anden planche har Dansk Center for Lys målt med ikke-kalibrerede luxmetre på de to øverste linjer. Målinger med mobiltelefon afviger voldsomt fra målingerne med luxmeter.