Forfatterarkiv: Eik Lykke Nielsen

Bedre målinger – bedre LED’er

Pressemeddelelse, 7. juli 2017

Dansk Fundamental Metrologi hjælper danske lysvirksomheder til bedre lysmålinger

I det konkurrenceprægede marked for LED-produkter er solid, teknisk dokumentation en vigtig konkurrenceparameter, også for danske virksomheder. Måling af lys kan være vanskeligt grundet usikkerheder ved måleudstyret, der anvendes og de betydelige variationerne af lyskilder, der måles. For at opnå troværdige lysmålinger er kalibrering af måleudstyret nødvendig, således at korrekt tolkning af resultaterne garanteres.

For at støtte danske lysvirksomheder har Dansk Fundamental Metrologi derfor styrket sine lystekniske målekompetencer og kan nu tilbyde kunder en række typer af akkrediterede lysmålinger. Akkrediteringen omfatter blandt andet måling af spektral irradians (udstrålet effekttæthed), som er grundlaget for måling af lysstrøm (synligt lys målt i lumen).

LED lyskilder kan også fås som UV-LED’er med stor udstråling uden for det synlige områder, nemlig i UVA og UVB områderne. Derfor kan DFM nu også tilbyde radiansmålinger af lyskilder i UVA og UVB området samt hele det synlige område. Som en specialydelse er DFM nu også blevet akkrediteret til prøvning af solarier.

Lyskilder som LED’er og lasere kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Da lysintensiteten fra disse kilder ofte er langt større end fra standard lyskilder forekommer muligheden for eksempelvis blænding eller direkte øjenskader samt, især i UV området, hudskader ved overeksponering. DFM har stor erfaring med at hjælpe virksomheder løse udfordringer omkring sikkerhedsaspekter i forbindelse med lys med udgangspunkt i den konkrete situation.

DFM_2016_A4A3438Hos Dansk Fundamental Metrologi har de solide kompetencer indenfor lystekniske måleydelser og kan nu tilbyde en række forskellige typer af akkrediterede lysmålinger

Om DFM A/S
Dansk Fundamental Metrologi (DFM) i Lyngby er et GTS-institut og Danmarks nationale metrologiinstitut. DFM er projektleder i innovationskonsortiet LEDMET. DFM’s primære mission at udbrede måleteknisk viden til danske virksomheder og understøtte disse med måleydelser på et internationalt anerkendt niveau.

Læs mere om innovationskonsortiet LEDMET og samarbejdspartnerne.

Kontakt:
Yderligere information fås ved henvendelse til

Seniorforsker Anders Brusch
E-mail: ab@dfm.dk
Telefon: 45 25 58 94

Dansk Fundamental Metrologi A/S
Matematiktorvet 307
2800 Kgs. Lyngby
www.dfm.dk

Download pressemeddelelsen som PDF